ZPKB SM-16

Typ:  technologický demonstrátor aerodynamicky odlehčeného námořního protiponorkového plavidla typu Briz

Určení:  prověření plavbyschopnosti, stability a ovladatelnosti aerodynamicky odlehčeného námořního protiponorkového plavidla typu Briz za reálných podmínek

Historie:  Jediný exemplář výzkumného člunu typu SM-16 z dílny konstrukční kanceláře ZPKB (Zelenodolsk PKB), původně známé jako CKB-340, byl vyprojektován a postaven v letech 1979 až 1982 v rámci programu dvěstětunového aerodynamicky odlehčeného námořního protiponorkového plavidla typu Briz. Jeho jediným posláním se stalo prověření plavbyschopnosti, stability a ovladatelnosti zmíněné lodě za reálných podmínek. Svým celkovým uspořádáním se tato přesná aerodynamická zmenšenina Brizu nápadně podobala o poznání menším a lehčím technologickým demonstrátorům padesátitunového experimentálního aerodynamicky odlehčeného člunu typu Ciklon, známým jako SM-7 a SM-stend. Šlo tedy o stroj s člunovitým trupem, tzv. „podvodními křídly“ a mohutným křídlem s obdélníkovým půdorysem a svislými ploškami na koncích, které bylo nepodobné křídlu Alexejevova obřího ekranoplánu typu KM [Kasp A]. Výše uvedené koncové svislé plošky přitom spolu se vztlakovými klapkami ve sklopené poloze vytvářely pod křídlem jakousi kapsu zadržující vzduch. Pohon demonstrátoru SM-16 obstarávala dvojice leteckých proudových motorů blíže nespecifikovaného typu. Jejich poměrně krátké válcovité gondoly byly přitom uchyceny za pomoci krátkých pylonů k horní ploše zadní partie trupu. V ose přední partie trupu se zase nacházela kabina posádky, která byla opatřena vystouplým průzračným polokapkovitým „stíhačkovým“ překrytem. Protože řízení směru plavby demonstrátoru SM-16 zajišťovalo klasické vodní kormidlo, při dopředném pohybu tento stroj musel mít, obdobně jako turbovrtulový Ciklon, nepřetržitě ponořenou záď trupu. Letové zkoušky jediného prototypu experimentálního člunu typu SM-16 probíhaly na klidném i na rozbouřeném moři (s výškou vln do 0,6 m). Poté, co byl celý program Briz zastaven, jediný prototyp tohoto plavidla prošel přestavbou na testovací platformu čerpadlového pohonného systému. Zkušební program takto modifikovaného jediného exempláře experimentálního člunu typu SM-16, který byl znám jako SM-16st, ale netrval dlouho. Již dne 3. listopadu 1984 byl totiž tento stroj zcela ztracen ve vodách Krčetského průlivu. Příčinou zmíněné nehody se přitom stalo špatné vyvážení. Protože se těžiště prototypu SM-16st nacházelo díky špatnému vyvážení příliš vzadu, při vzletu z vodní hladiny se tento stroj převrátil okolo příčné osy.

Verze:

SM-16 – původní provedení jediného prototypu plavidla typu SM-16. Tento model zastával poslání technologického demonstrátoru aerodynamicky odlehčeného námořního protiponorkového plavidla typu Briz.

SM-16st – pozdější provedení jediného prototypu plavidla typu SM-16. Tento model zastával poslání testovací platformy čerpadlového pohonného systému.

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva proudové motory neznámého typu

                 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 9 000 kg
Max. rychlost: ?
Max. dojezd: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013