Technoaviakomplex Katersamoljot

Typ:  technologický demonstrátor dopravního ekranoplánu

Určení:  prověření letových vlastností, stability a ovladatelnosti koncepce

Historie:  Jediný prototyp jednomotorového jednomístného experimentálního ekranoplánu typu Katersamoljot byl vyprojektován a postaven v roce 2009 společností Technoaviakomplex JSC ze Žukovského. Po koncepční stránce přitom šlo o bezocasé samokřídlo s hornoplošně uspořádanou nosnou plochou s ogivální náběžnou a přímou odtokovou hranou. Mechanizaci křídla Katersamoljotu tvořily pouze elevony. Zatímco pod konci křídla tohoto stroje se nacházela instalace štíhlých doutníkovitých vyrovnávacích plováků, v jeho ose byl umístěn vysoký štíhlý trup se zploštělými boky a výrazně rozšířenou přední patií člunovitého břicha. Protože se trup Katersamoljotu vyznačoval plynule se zmenšující výškou směrem zepředu dozadu, v průběhu plavby tento stroj zaujímal výraznou pozici „čumákem“ směrem nahoru. Otevřený jednomístný pilotní prostor Katersamoljotu se nacházel na samé zádi trupu, přímo před lichoběžníkovou svislou ocasní plochou (SOP), a byl opatřen pouze jednoduchým hranatým průzračným větrným štítkem. Pohon Katersamoljotu obstarával jeden pístový motor neznámého typu. Ten byl přitom vestavěn do špice trupu, v oblasti pod náběžnou hranou křídla, a roztáčel jednu třílistou tažnou vrtuli. Zkoušky jediného prototypu Katersamoljotu byly realizovány v srpnu roku 2009 na řece Moskvě. Ještě v tom samém měsíci se tento stroj představil široké veřejnosti na moskevské airshow MAKS 2009. S uspořádáním experimentálního Katersamoljotu přitom společnost Technoaviakomplex JSC počítá pro celou rodinu ekranoplánů disponujících schopností dlouhodobého letu vně vlivu přízemního efektu. Jestli se ale některý z nich vůbec dočká realizace, zcela závisí na tom, zda se pro něho podaří najít nějakého investora.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Letová výška: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013