Alexejev SM-11

 

Typ:  výzkumný ekranoplán

Určení:  prověření letových vlastností, stability ekranoplánu koncipovaného jako samokřídlo

Historie:  Jediný exemplář jednomístného experimentálního ekranoplánu typu SM-11, který byl řešen jako samokřídlo, vznikl v roce 1985 a disponoval schopností krátkodobého letu ve výškách nacházejících se vně vlivu přízemního efektu. Toho přitom mohl využívat pro překonávání různých překážek, jakými jsou např. hladinová plavidla. Křídlo tohoto stroje se vyznačovalo značným rozpětím a sestávalo se ze tří částí, a to vnitřní části a dvou vnějších částí. Vnitřní část křídla ekranoplánu typu SM-11 dostala do vínku značnou hloubkou a k její spodní ploše, poblíž konců, byly uchyceny dva podlouhlé plováky. Štíhlé šípové vnější části křídla zase obdržely proměnlivé vzepětí a instalaci směrem dolů skloněných „wingletů“ na koncích. Zatímco vnitřní panely vnějších částí křídla ekranoplánu typu SM-11 disponovaly výrazným kladným vzepětím, vzepětí jejich vnějších panelů bylo, obdobně jako v případě modelu SM-9, přibližně nulové. V ose hřbetu střední části křídla tohoto nevelkého stroje se nacházela instalace ocasních ploch. Ocasní plochy ekranoplánu typu SM-11 se sestávaly z jedné svislé plochy (SOP) a jedné vodorovné plochy (VOP) a zaujímaly vzájemné uspořádání do tvaru písmene „T“. VOP, která se vyznačovala poměrně malým rozpětím, byla tedy umístěna až na vrcholu SOP. Pohon ekranoplánu typu SM-11 obstarával jeden pístový motor neznámého typu. Ten přitom roztáčel hned tři tažné vrtule. Zatímco jedna z nich se nacházela na vrcholu náběžné hrany SOP (přímo v místě styku s VOP), další dvě byly umístěny po stranách přídě. Letové zkoušky jediného prototypu ekranoplánu typu SM-11 byly realizovány na konci 80. let. Celý zkušební program tohoto stroje ale sužovaly nepřekonatelné potíže se stabilitou a vibracemi. Po ukončení zkušebního programu byl jediný prototyp ekranoplánu typu SM-11 údajně zničen svými tvůrci, aby se nedostal do rukou potenciálního nepřítele. Protože se koncepce samokřídla, která byla odzkoušena na jediném prototypu tohoto stroje, neosvědčila, dále již nebyla rozvíjena.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 9,94 m 
Délka:   6,96 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 600 kg
Cestovní rychlost: 110 km/h
Letová výška:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013