OIIMF OIIMF-1

 

Typ:  experimentální ekranoplán

Určení:  studium aerodynamických vlastností, stability a ovladatelnosti koncepce

Historie:  V letech 1963 až 1966 skupina studentů institutu OIIMF (Oděsský Institut Námořních Loďařských Inženýrů) vedená J.A. Budnitským vyprojektovala a postavila dva prototypy velmi netradičně pojatých ekranoplánů. První z nich přitom vešel ve známost pod označením OIIMF-1 a byl řešen jako dvouplošné dvoutrupé samokřídlo. Dvojici člunovitých trupů tohoto stroje navzájem propojovala dvojice nad sebou umístěných a tandemově uspořádaných jednou vertikální deskovou vzpěrou vzájemně propojených křídel s přímou náběžnou a přímou odtokovou hranou. Zatímco přední křídlo bylo uchyceno přímo k člunovitým trupům, to zadní navzájem propojovalo svislé plochy, které se nacházely v ose hřbetu obou trupů. Hloubka zadního, hlavního, křídla byla přitom v porovnání s hloubkou toho předního trojnásobná. Zatímco hloubka předního křídla činila 1 m, hloubka zadního, hlavního, křídla dosahovala 3 m. Na hřbetu obou trupů ekranoplánu typu OIIMF-1 byla pak umístěna, jak již bylo řečeno, instalace mohutných podlouhlých svislých ploch. Ty přitom svou zadní partií plynule přecházely ve zdvojenou svislou ocasní plochu (SOP) se směrovým kormidlem na odtokové hraně. Do osy hřbetu zadního křídla byl zase včleněn otevřený jednomístný pilotní prostor. Pohon ekranoplánu typu OIIMF-1 obstarával jeden 18 hp pístový motor typu IŽ-60K motocyklového původu. Zmíněný motor byl vestavěn do náběžné hrany hlavního (zadního) křídla a za pomoci jedné dvoulisté tažné vrtule vháněl vzduch do prostoru ohraničeného oběma postranními plováky a hlavním křídlem. Zkoušky jediného prototypu ekranoplánu typu OIIMF-1 byly realizovány na jaře roku 1964. Protože zkušební program tohoto stroje sužovaly nepřekonatelné potíže se špatnou podélnou stabilitou a nedostatečným výkonem pohonné jednotky, na přelomu let 1964 až 1965 jeho drak doznal řady změn. Současně byl zvýšen počet pohonných jednotek z jedné na dvě. Takto modifikovaný jediný prototyp ekranoplánu typu OIIMF-1 vešel ve známost pod novým typovým označením OIIMF-2 a zkouškami prošel v průběhu roku 1965.

Verze:

OIIMF-1 – první modifikace experimentálního ekranoplánu OIIMF-1 s instalaci jednoho 18 hp motoru typu IŽ-60K. Jediný prototyp tohoto modelu byl postaven v roce 1964.

OIIMF-2 – pokročilá modifikace ekranoplánu OIIMF-1 s vylepšenou aerodynamikou draku a instalací dvou 18 hp motorů typu IŽ-60K. Jediný exemplář tohoto modelu vznikl na přelomu let 1964 a 1965 konverzí jediného prototypu ekranoplánu typu OIIMF-1.  viz. samostatný text

OIIMF-3 – pokročilá modifikace ekranoplánu OIIMF-2 s vylepšenou aerodynamikou a odlehčenou konstrukcí draku a instalací dvou 26 hp motorů typu K-750. Jediný prototyp tohoto modelu byl postaven na přelomu let 1965 a 1966. viz. samostatný text

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

OIIMF-1

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden pístový motor typu IŽ-60K s max. výkonem 18 hp

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Letová výška: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013