Molnija Molot

Typ:  techlologický demonstrátor hypersonického bezpilotního prostředku

Určení:  ověření technologií nezbytných ke stavbě prakticky využitelného hypersonického bezpilotního prostředku

Historie:  Odpovědí ze strany Ruska na vývoj hypersonických bezpilotních prostředků v USA a ČLR se stal program hypersonického bezpilotního demonstrátoru typu Molot. Zmíněný stroj je vyvíjen NPO Molnija v rámci NIR (vědecko-výzkumné práce) Molot a stane se základem hypersonické vzdušné vypouštěcí platformy kosmické nosné rakety. Hypersonický bezpilotní prostředek typu Molot počítá s kombinovaným proudovým-náporovým pohonem, komorou náporového motoru s podzvukovým spalováním a společným lapačem vzduchu pro proudové motory a spalovací komoru náporového motoru. Zmíněný lapač bude přitom zásobovat vzduchem buďto kompresory proudových motorů nebo komoru náporového motoru, obdobně jako lapač vzduchu motoru typu J58 amerického špionážního letounu typu SR-71 Blackbird. Vlastním pracím na téma Molot předcházel program MSBLA (vícerežimový nadzvukový bezpilotní vzdušný prostředek), jehož cílem se stalo definování nejvíce vhodného aerodynamického uspořádání pro bezpilotní prostředek s cestovní rychlostí M=1,8 až 4 a letovou výškou 20 000 m. Součástí programu MSBLA se mimo jiné staly též testy efektivity různě koncipovaných podtrupových lapačů vzduchu na speciálním stendu typu SVS-2 institutu CAGI (Centrální institut aero- a hydrodynamiky). Na základě výsledků testů realizovaných v rámci programu MSBLA bylo rozhodnuto hypersonický bezpilotní letoun typu Molot pojmout jako „bezocasou kachnu“ s příďovou plochou s tvarem obrácené delty, hlavní nosnou plochou s tvarem delty (s úhlem šípu náběžné hrany 40°) a protáhlými kořeny náběžné hrany, svislými lichoběžníkovými plochami na koncích hlavní nosné plochy a podtrupovým lapačem vzduchu s půlkruhovým průřezem a dvoustupňovým regulačním kuželem. Mechanizaci křídla tohoto stroje budou tvořit elevony. Na odtokové hraně svislých ploch se zase budou nacházet směrová kormidla, která budou zastávat též (při přistání) roli aerodynamických brzd. Podvozek bezpilotního letounu typu Molot bude řešen jako čtyřbodový. Pohon tohoto stroje bude obstarávat baterie tří osvědčených dvouproudových motorů typu Al-31F, ve verzi Al-31FM1, a jeden náporový motor. Do nákladového prostoru operačního Molotu, který bude mít rozměry 11,1 x 1,9 x 1,9 m a bude přístupný z hřbetu trupu, bude možné umístit dvoustupňovou kosmickou nosnou raketu s hmotností 18 500 kg a raketovým pohonem na KPL (směs kyslíku a kerosinu). Zmíněná raketa přitom bude schopna dopravit břemeno o hmotnosti 1 000 kg do výšky 200 km. Zatímco první stupeň této rakety bude pohánět čtyřkomorový raketový motor typu RD-0124 s tahem 30 000 kp nebo odvozený jednokomorový raketový motor typu RD-0124M, její druhý stupeň počítá s jednou komorou raketového motoru typu RD-0124 s tahem 7 500 kp. Vypuštění zmíněné nosné rakety bude přitom realizováno při stoupání pod úhlem 45° ve výšce 44 000 m při rychlosti M=2,05. Motoricky bude ale bezpilotní letoun typu Molot stoupat jen do výšky 25 000 m. Poté jej bude pohánět pouze kinetická energie. Přepnutí z proudového režimu na náporový při výstupu bude docházet při rychlosti M=2,0. Max. rychlost bezpilotního letounu typu Molot při výstupu v náporovém režimu bude činit cca M=3,9. Díky kinetické energii tento stroj ze stoupání v klesání přejde až ve výšce cca 55 000 m. K přepnutí z náporového režimu na proudový při sestupu dojde při rychlosti M=1,3. Celý let od vypnutí náporového motoru až po dosednutí na VPD bude ale standardně probíhat v bezmotorovém režimu.

Verze:  -

Vyrobeno:  -

Uživatelé:  -

 

 

 

Navádění:   inerciální (autopilot) + satelitní

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Al-31FM1 a jeden náporový motor

Kapacita:   dvoustupňový kosmický nosič s hmotností 18 500 kg, přepravovaný v trupovém nákladovém prostoru s rozměry 11,1 x 1,9 x 1,9 m

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,2 m
Délka:   36,0 m
Výška: 2,1 m
Prázdná hmotnost: 31 000 kg
Max. vzletová hmotnost: 74 000 kg
Max. rychlost: M=4,21*
Praktický dostup:   20 500 m
Max. dolet: ?

 

* v náporovém režimu, resp. M=2,23 v proudovém režimu

 

Poslední úpravy provedeny dne: 6.2.2017