YJ-91

Letecká protiradiolokační řízená střela typu YJ-91 z dílny společnosti HAIG (Hongdu Aviation Industry Group) z Nanchangu není ničím jiným, než vylepšenou kopií ruské střely typu Ch-31P (AS-17 Krypton). Číňané na počátku prvního desetiletí 21. století zakoupili okolo 200 těchto střel, spolu s víceúčelovými bojovými letouny typu Su-30MKK (Flanker G). Zatímco první ze 76-ti objednaných letounů typu Su-30MKK (Flanker G) PLAAF převzalo již na konci roku 2000, dodávky střel typu Ch-31P (AS-17 Krypton) byly údajně realizovány až v letech 2002 až 2004. Do té doby se PLAAF muselo spoléhat pouze na střelu typu YJ-5, která vycházela ze střely raketového komplexu PVO typu HQ-61 (CSA-2). Tuto první leteckou protiradarovou řízenou střelu čínské výroby bylo ale možné považovat za beznadějně morálně zastaralou techniku už v době, kdy vznikla. Z tohoto důvodu se střela typu YJ-5 nakonec stala součástí zbraňového systému pouze nevelkého počtu speciálně upravených podzvukových taktických bombardovacích letounů typu H-5 (modifikace sovětského typu Il-28 Beagle). Přestože střela typu Ch-31P (AS-17 Krypton) představovala významný kvalitativní skok, PLAAF nebylo s touto zbraní zdaleka spokojeno. Hlavním terčem kritiky se stal naváděcí systém. Ten se totiž sestával z několika vyměnitelných pasivních radiolokačních naváděcích hlavic vykazujících omezeným spektrem frekvencí, které navíc bylo možné navzájem zaměňovat pouze v prostorách výrobního závodu. Z tohoto důvodu čínská střela typu YJ-91 obdržela, stejně jako americká střela typu AGM-88 HARM, jednu jedinou naváděcí hlavici s širokým rozsahem frekvencí. Protože si vývoj požadované naváděcí hlavice žádal svůj čas, všechny střely typu Ch-31P (AS-17 Krypton) Číňané mezitím upravili tak, aby bylo možné jejich naváděcí hlavice navzájem zaměňovat přímo u bojových útvarů. Před ruskou střelou typu Ch-31P (AS-17 Krypton) má přitom čínská střela typu YJ-91 kromě instalace pokročilejší naváděcí soustavy navrch též v doletu. Ten je totiž o celých 10 km delší (120 km na místo 110-ti). Střela typu YJ-91 se stala součástí zbraňového systému SEAD speciálu typu J-8G (Finback) z dílny společnosti SAC (Shenyang Aircraft Company) ze Shenyangu, který vychází z dvoumachového přepadového stíhače typu J-8H (Finback), a nadzvukového stíhacího-bombardéru typu JH-7A (Flounder) z dílny společnosti XAC (Xian Aircraft Industrial Corporation) z Xianu. Zatímco prvně uvedený letoun byl do výzbroje PLAAF zařazen v roce 2005 (nebo v roce 2006), první exempláře druhého uvedeného letounu k bojovým útvarům dorazily v roce 2004. Provozovatelem letounu typu JH-7A (Flounder) se přitom stalo PLAAF i PLANAF. Později společnost HAIG vyvinula vlastními silami též protilodní modifikaci této střely. Ta se přitom vyznačuje instalací aktivní radiolokační naváděcí hlavice na místo pasivní. Protilodní YJ-91, která údajně nese označení YJ-91A, ale nemá s ruskou střelou typu Ch-31A (AS-17 Krypton) pranic společného. Číňané si totiž žádnou střelu tohoto typu nikdy neobjednali, protože nesplňovala představy PLAAF. Zatímco ruská Ch-31A (AS-17 Krypton) se ke svému cíly přibližuje v malé výšce pouze v koncové fázi letu, čínská střela typu YJ-91 se pohybuje v malé výšce nad vodní hladinou po celou dobu letu. Díky tomu je obtížněji odhalitelným cílem pro obranné prostředky napadeného plavidla než ruská Ch-31A (AS-17 Krypton). Cenou zato se ale stal menší dolet. Ten přitom činí pouhých 50 km (na místo 70-ti km). Tato verze střely typu YJ-91 byla zařazena do zbraňového systému letounu typu JH-7A (Flounder). V blízké budoucnosti se ale s největší pravděpodobností stane též součástí zbrojního arsenálu těžkého palubního víceúčelového bojového letounu typu J-15 (modifikace sovětského typu Su-33 Flanker D).

Verze:

YJ-91 – protiradiolokační modifikace střely typu YJ-91 s instalací pasivní radiolokační naváděcí hlavice

YJ-91A? – protilodní modifikace střely typu YJ-91 s instalací aktivní radiolokační naváděcí hlavice

Uživatelé:  pouze ČLR

Nosič: YJ-91: J-8G (Finback) – 2 ks a JH-7A (Flounder); YJ-91A?: JH-7A (Flounder)

Naváděcí systém:  YJ-91: pasivní radiolokační samonaváděcí hlavice neznámého typu (navádění na elektromagnetické záření emitované cílem) neznámého typu; YJ-91A?: aktivní radiolokační samonaváděcí hlavice (navádění na odraz elektromagnetického záření naváděcí hlavice od cíle) neznámého typu. Po odpoutání od nosiče je střela typu YJ-91 nejprve urychlena za pomoci prachového raketového motoru na rychlost M=1,8. Po jeho vyhoření, odhození a odkrytí čtveřice postranních lapačů vzduchu se zažehne letový náporový motor. Ten přitom zvýší letovou rychlost této zbraně až na M=4,5. Naproti tomu protilodní modifikace střely typu YJ-91 se ke svému cíly pohybuje podzvukovou rychlostí ve výšce ne větší než 20 m nad vodní hladinou. K aktivaci vlastní naváděcí hlavice dochází až v koncové fázi letu. To se již pohybuje ve výšce okolo 7 m. Vlastní útok pak probíhá letem ve výšce pouhých 1,2 m.

Pohon:  jeden náporový motor (letová jednotka) neznámého typu a jeden raketový motor na TPL (startovací jednotka) neznámého typu

Bojová hlavice:  konvenční o hmotnosti 90 kg

 

 

TTD:     YJ-91 YJ-91A?
Délka: 4,70 m 4,70 m
Průměr těla:   360 mm 360 mm
Rozpětí křídla: ? ?
Startovací hmotnost: 600 kg 600 kg
Max. rychlost: M=4,5 ?
Dosah:   120 km 50 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.1.2013