YJ-6/-61 (CAS-1A/B Kraken)

Těžká letecká podzvuková okřídlená protilodní řízená střela s plochou dráhou letu typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) z dílny institutu CHETA (China Hai-Ying Electro-Mechanical Technology Academy), dříve známého jako Third Space Academy, slouží pro ničení rozměrných hladinových cílů. Z konstrukčního hlediska se jedná o modifikaci protilodní řízené střely „pobřežního“ protilodního raketového komplexu typu HY-2 (CSS-C-3 Seersucker), která není ničím jiným, než bezlicenční kopií sovětské střely palubního protilodního raketového komplexu typu P-15 (SS-N-2 Styx). Od svého „pozemního“ předchůdce se tato střela odlišuje zejména absencí startovacího stupně s urychlovacím raketovým motorem na TPL. Po koncepční stránce je tedy střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) řešena jako středoplošník s doutníkovitým trupem s kruhovým průřezem a zaoblenou špicí, křídlem s tvarem dvojité delty a konvenčně pojatými ocasními plochami s lichoběžníkovým tvarem. Ty se přitom sestávají z jedné svislé plochy a dvou vodorovných ploch s výrazným záporným vzepětím. Střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) se stala, v počtu dvou exemplářů, součástí zbraňového systému raketonosného letounu typu H-6D (H-6IV) z dílny společnosti XAC (Xian Aircraft Industrial Corporation) z Xianu, který zase nebyl ničím jiným, než modifikací sovětského podzvukového středně těžkého bombardéru typu Tu-16 (Badger A). Vývoj střely typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) byl zahájen již v roce 1966. Krátce nato, v dubnu roku 1969, ale veškeré práce na toto téma úplně zastavila tzv. „Velká kulturní revoluce“. Ta přitom měla upevnit absolutistickou moc tehdejšího čínského vůdce Mao Ce-tunga a na místo toho uvrhla ČLR na celých 10 let (1966 až 1976) do fatálního hospodářského a politického chaosu. Vývoj střely typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) a nosiče této zbraně v podobě letounu typu H-6D (H-6IV) se nepodařilo obnovit dříve než v září roku 1975. S oficiální zelenou se přitom veškeré práce na toto téma setkaly v říjnu roku 1977. Vývoj střely typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) se proto nakonec zatáhl až do roku 1979. Ten samý rok se podařilo završit též vývojové práce na palubním radiolokátoru nosiče této zbraně v podobě typu HL-6D (Type 245). Ten byl přitom schopen spolehlivě zachytit pozemní cíl při letu ve výškách mezi 1 000 a 9 000 m. Z jednoho z křídleních závěsníků letounu typu H-6D (H-6IV) střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) vůbec poprvé odstartovala dne 6. prosince 1981. Tehdy ale ještě šlo o zkušební exemplář bez instalace naváděcího systému a bojové hlavice. První úspěšný ostrý test této zbraně následoval dne 19. června 1982. Tehdy byly vypuštěny celkem tři střely typu YJ-6 (CAS-1A Kraken). Svůj cíl přitom neminula ani jedna z nich. V průběhu roku 1984 bylo, v rámci certifikačních zkoušek, odpáleno dalších sedm střel tohoto typu. Svého cíle přitom dosáhly čtyři z nich. Za operačně plně způsobilou byla střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken), spolu se svým nosičem v podobě letounu typu H-6D (H-6IV), oficiálně prohlášena v prosinci roku 1985. To již ale bylo možné tuto první leteckou protilodní řízenou střelu čínské výroby považovat za morálně zastaralou techniku. Střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) totiž vycházela ze sovětských technologií 50. let. To samé přitom plato i pro nosič této zbraně v podobě letounu typu H-6D (H-6IV). Dle některých zdrojů byla střela typu YJ-6 (CAS-1A Kraken) později začleněna, v jednom exempláři, též do zbraňového systému lehkého taktického bombardéru typu H-5, který zase vycházel ze sovětského letounu typu Il-28 (Beagle). Tento údaj ale nelze nikterak potvrdit. Protože čínské pokusy o vyjednání nákupu moderních středně těžkých nadzvukových bombardovacích a raketonosných letounů typu Tu-22M3 (Backfire C) ruské výroby, které byly učiněny na počátku 90. let, vyšly zcela naprázdno, PLANAF se nakonec muselo na archaické raketonosce typu H-6D (H-6IV) plně spoléhat až do poloviny prvního desetiletí 21. století. Teprve až poté poslání těchto letounů převzal pokročilejší raketonosný letoun typu H-6G, který zastává roli nosiče čtyř modernějších protilodních řízených střel typu YJ-83K.

Verze:    

YJ-6 (C-601) (CAS-1A Kraken) – první sériově vyráběná modifikace střely typu YJ-6 s aktivním RL navedením v koncové fázi letu

YJ-61 (C-611) (CAS-1B Kraken) – pokročilá modifikace střely typu YJ-6 s instalací nové naváděcí radiolokační hlavice, která pracuje v aktivním, poloaktivním i pasivním módu, a vylepšené pohonné jednotky. Protože kapalinový raketový motor střely typu YJ-61 využívá energičtější okysličovadlo, tato střela vykazuje v porovnání se svým předchůdcem v podobě střely typu YJ-6 znatelně větším doletem. Střela typu YJ-61 vznikla v polovině 90. let.

Uživatelé:  ČLR a Irák

Nosič:  H-6D/B-6D (Badger) – 2 ks

Naváděcí systém:  YJ-6: inerciální systém (autopilot) s rádiovou-povelovou korekcí (navádění v počáteční a střední fázi letu) + aktivní radiolokační samonaváděcí hlavice (navádění na odraz elektromagnetického záření naváděcí hlavice od cíle) neznámého typu (navádění v koncové fázi letu); YJ-61: inerciální systém (autopilot) s rádiovou-povelovou korekcí (navádění v počáteční a střední fázi letu) + poloaktivní-aktivní-pasivní radiolokační samonaváděcí hlavice (navádění na odraz elektromagnetického záření palubního radiolokátoru nosiče od cíle, na odraz elektromagnetického záření naváděcí hlavice od cíle nebo na elektromagnetické záření emitované cílem) neznámého typu (navádění v koncové fázi letu)

Pohon:  jeden raketový motor na KPL neznámého typu

Bojová hlavice:  průbojně-trhavá o hmotnosti 513 kg

 

 

 

TTD:     YJ-6 YJ-61
Délka: 7,10 m  7,36 m
Průměr těla:   760 mm 760 mm
Rozpětí křídla: 2,40 m 2,40 m
Startovací hmotnost: 2 440 kg 2 440 kg
Max. rychlost: M=0,9 M=0,9
Dosah:   95 - 100 km 180 - 200 km

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.1.2014