PL-7

Protiletadlová řízená střela krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu PL-7 z dílny závodu č.331 ze Zhuzhou je považována za přímou kopii francouzské střely typu Matra R.550 Magic. Dle jiných zdrojů se však jedná o aerodynamicky upravenou střelu typu PL-5, která není ničím jiným, než vývojovou modifikací střely typu PL-2 (kopie sovětského typu R-3). Vývoj této zbraně byl přitom zahájen v roce 1977. Prvních šest zkušebních exemplářů střely typu PL-7, které z linky závodu ze Zhuzhou sjely v roce 1984, ale sužovala celá řada technických nedostatků. Mezi ty nejvíce závažné lze přitom řadit potíže se stabilitou zapalovače bojové hlavice a problémy s předčasnou aktivací bojové hlavice. Kromě toho tyto střely vykazovaly nevyhovující výrobní kvalitou. Protože se nakonec, v roce 1985, všechny zmíněné problémy podařilo odstranit, v roce 1987 mohla být střela typu PL-7 certifikována pro sériovou výrobu. Díky dostupnosti modernější krátkodosahové PLŘS s pasivním IČ navedením typu PL-8 (kopie izraelského typu Python-3) se nakonec střela typu PL-7 stala ryze exportním artiklem. Za pomocí střely typu PL-8 bylo totiž možné napadat vzdušné cíle útokem ze zadní i přední polosféry, aniž by bylo nutné namířit celý letoun ve směru cíle. Naproti tomu za pomoci střely typu PL-7 bylo možné, stejně jako v případě starších střel typu PL-2 a PL-5, napadat vzdušné cíle pouze útokem ze zadní polosféry.

Verze: žádné

Uživatelé:  ?

Nosič:  A-5C (‘Fantan’) – 2 ks a F-7 (‘Fishbed’) – 2 ks,

Naváděcí systém:  pasivní IČ samonaváděcí hlavice neznámého typu (navádění na tepelnou stopu cíle)

Pohon:  jeden raketový motor na TPL neznámého typu

Bojová hlavice:  fragmentovaná o hmotnosti 12 kg

 

 

 

TTD:     
Délka: 2,75 m 
Průměr těla:   157 mm
Rozpětí stabilizátorů: 0,66 m 
Startovací hmotnost: 90 kg
Rychlost střely: M=2
Výškový dosah:   ?
Dálkový dosah:    0,5 - 14 km

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.8.2012