Harbin Y-11 (‘Chan A’)

 

Typ:  lehký víceúčelový letoun s krátkým vzletem a přistáním (STOL)

Určení:  doprava osob na místních linkách, přeprava nákladu, odsun raněných, přeprava a shoz výsadku, hlídková činnost, pátrací/záchranná činnost a kultivace zemědělských ploch

Historie:  V dubnu roku 1974 závod z Harbinu obdržel zadání na perspektivního nástupce úspěšných jednomotorových víceúčelových dvouplošníků řady Y-5 (Colt). Požadovaný stroj přitom vešel ve známost jako Y-11 (Chan A) a dle zmíněného zadání měl být stejně jako jeho předchůdce v podobě letounu typu Y-5 (Colt) schopen využívat i krátké a neupravené letištní plochy. Zatímco typ Y-5 (Colt) nebyl ničím jiným, než přímou kopií sovětského stroje An-2 (Colt) z konce 40. let, v případě typu Y-11 (Chan A) šlo o kvalitativně novou konstrukci. Požadované charakteristiky STOL měla přitom tomuto celokovovému hornoplošníku zajistit mohutná mechanizace křídla, které bylo vyztuženo jedním párem jednoduchých vzpěr. Zatímco přímou náběžnou hranu křídla letounu Y-11 (Chan A) zaujímaly po celém rozpětí sloty, na jeho odtokové hraně se nacházely mohutné dvousektorové vztlakové klapky spolu s křidélky. Jinak tento stroj obdržel zavalitý krabicovitý trup, který kromě pilotní kabiny ukrýval též nákladový prostor s rozměry 3,58 x 1,53 x 1,37 m, konvenční ocasní plochy s lichoběžníkovým tvarem a pevný tříbodový podvozek příďového typu. Zatímco příďová vzpěra se nacházela přímo pod špicí trupu, hlavní podvozek byl uchycen k aerodynamickým ploškám, které vybíhaly z boků střední části trupu. Nákladový prostor letounu Y-11 (Chan A) byl přístupný vraty se včleněnými vstupními dveřmi. Ty se přitom nacházely na levoboku pod odtokovou hranou křídla. Pohon tohoto stroje zajišťovala dvojice vzduchem chlazených dvoulistými tažnými vrtulemi opatřených pístových motorů typu HS-6A (vývojová modifikace sovětského typu Ivčenko Al-14R). Ty byly přitom pro tento stroj převzaty od cvičného letounu typu CJ-6 (Max). Válcovité gondoly zmíněných motorů se nacházely pod náběžnou hranou křídla a byly opatřeny rozměrným čelním kruhovým lapačem vzduchu. Úvodní projekt letounu Y-11 (Chan A) spatřil světlo světa v červnu roku 1975. Pro potřeby zkušebního programu Harbinský závod postavil celkem dva prototypy tohoto stroje, jeden letový a jeden neletový pro statické zkoušky. Statické zkoušky letounu Y-11 (Chan A) se přitom podařilo zakončit dnem 19. prosince 1975. Krátce nato, 30. dne toho samého měsíce, se od vzletové dráhy poprvé odlepil jediný letový prototyp tohoto stroje. Do celého programu Y-11 (Chan A) ale neblaze zasáhla tzv. „Velká kulturní revoluce“. Ta přitom měla upevnit absolutistickou moc Mao Ce-tunga a na místo toho uvrhla celou ČLR na léta 1966 až 1976 ve fatální hospodářský a politický chaos. Díky tomu se sériová výroba tohoto stroje nakonec rozeběhla až dnem 3. dubna 1977. Prvních 15 sériových Y-11 (Chan A) bylo přitom postaveno ve specializované zemědělské modifikaci s nádrží pro pracovní látku uvnitř nákladového prostoru a rozstřikovacím zařízením pod odtokovou hranou křídla. Protože poměr nosnosti k doletu letounu Y-11 (Chan A) nebylo možné považovat za zrovna ideální, celá produkce tohoto stroje se nakonec omezila na pouhých cca 50 sériových strojů. Poté jej ve výrobním programu Harbinského závodu zcela nahradil odvozený typ Y-12 s turbovrtulovým pohonem.

Verze:

Y-11 – první sériově vyráběná modifikace letounu Y-11 (Chan A) s 285 hp pohonnými jednotkami typu HS-6A. Prototyp letounu Y-11 (Chan A) poprvé vzlétl dne 30. prosince 1975. Od roku 1977 brány závodu z Harbinu opustilo okolo 50-ti těchto strojů.

Y-11 (zemědělský) – speciální modifikace letounu Y-11 (Chan A) určená pro kultivaci zemědělských ploch. Zemědělský speciál Y-11 (Chan A) vznikl hned ve dvou úpravách, z nichž jedna slouží pro rozprašování tuhých a ta druhá kapalných chemikálií. Zatímco v prvně uvedené úpravě se pod trupem tohoto modelu nachází tunelový rozptylovač, druhá uvedená úprava je opatřena podkřídlovými rozptylovači trubkové konstrukce. Pohon čerpadla kapalného postřiku zajišťuje nevelká turbína, která je uchycena k nosníku pravé vzpěry hlavního podvozku. Instalace vlastní nádrže pracovní látky se přitom nachází uvnitř nákladové kabiny poblíž těžiště.

Y-11 (pro geologický průzkum) – speciální modifikace letounu Y-11 (Chan A) pro geologický průzkum. Na tento speciál byl upraven nejméně jeden sériový Y-11 (Chan A). Od standardního Y-11 (Chan A) lze přitom tento stroj snadno rozpoznat díky instalaci rozměrné kruhové antény pod levou polovinou křídla a doutníkovitého pouzdra pod pravou polovinou křídla.

Y-11B – pokročilá modifikace letounu Y-11 (Chan A) se silnějšími 345 hp pohonnými jednotkami typu HS-6D. Díky instalaci zmíněných motorů tento model vykazuje v porovnání se svým předchůdcem v podobě typu Y-11 (Chan A) lepšími vzletovými charakteristikami a jednodušší ovladatelností při letu pouze s jedním pracujícím motorem.

Y-11B(I) – pokročilá modifikace letounu Y-11 (Chan A) se silnějšími 350 hp pohonnými jednotkami typu Teledyne Continental TSIO-550-B americké výroby a vrtulemi typu Hamilton. První prototyp letounu Y-11B(I) se široké veřejnosti poprvé představil v roce 1996 na Airshow China 96. Díky dostupnosti výkonnějšího letounu této kategorie v podobě turbovrtulového typu Y-12 tento model nakonec vznikl v počtu pouhých tří exemplářů. Jeden z nich přitom později prošel konverzí na speciál pro geologický průzkum.

Vyrobeno:  dva prototypy (jeden letový a jeden neletový pro statické zkoušky) a cca 50 sériových strojů modelu Y-11 a dva prototypy a jeden sériový stroj modelu Y-11B(I)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

Y-11

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       dva pístové motory typu Zhuzhou HS-6A (vývojová modifikace sovětského typu Ivčenko Al-14R) s max. výkonem po 285 hp

Kapacita:    osm osob nebo náklad do celkové hmotnosti 800 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 3,58 x 1,53 x 1,37 m

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 17,00 m 
Délka:   12,02 m
Výška: 4,64 m
Prázdná hmotnost: 2 050 kg
Max. vzletová hmotnost: 3 500 kg
Max. rychlost: 220 km/h
Praktický dostup:   4 000 m
Max. dolet:    995 km

 

 

Y-11B(I)

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       dva pístové motory typu Teledyne Continental TSIO-550-B americké výroby s max. výkonem po 350 hp

Kapacita:    osm osob nebo náklad do celkové hmotnosti 900 až 1 200 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 3,58 x 1,53 x 1,37 m

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 17,08 m 
Délka:   12,12 m
Výška: 5,19 m
Prázdná hmotnost: 2 505 kg
Max. vzletová hmotnost: 3 500 kg
Max. rychlost: 265 km/h
Praktický dostup:   6 000 m
Max. dolet:    1 080 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 17.9.2010