MARIC Type 751 SWAN (AF-1)

Typ:  experimentální dopravní ekranoplán

Určení:  prověření letových vlastností, stability a ovladatelnosti koncepce

Historie:  Poznatky získané v průběhu letových zkoušek jediného prototypu dvoutrupého čtyřmístného čtyřmotorového experimentálního ekranoplánu typu „Type 750“, které byly realizovány v průběhu druhé poloviny 80. let, institut MARIC (Námořní vývojový a výzkumný institut Číny) následně zužitkoval při návrhu většího experimentálního stroje. Ten přitom vešel ve známost jako „Type 751“ SWAN (zpočátku též jako AF-1) a byl řešen jako třímotorový jednotrupý středoplošník s ocasními plochami uspořádanými do tvaru písmene „T“. Trup tohoto stroje obdržel hranatý profil a člunovité břicho a kromě kabiny letové posádky ukrýval též kabinu cestujících se sedadly pro 12 až 18 osob. Zatímco střední část středoplošně uspořádaného křídla ekranoplánu „Type 751“ dostala do vínku obdélníkový půdorys, poměrně malé rozpětí a značnou tloušťku a hloubku, znatelně štíhlejší vnější části obdržely lichoběžníkový půdorys a výrazně menší hloubkou. Pod konci střední části křídla tohoto stroje jsou umístěny podlouhlé štíhlé plováky. Ty spolu se vztlakovými klapkami ve vysunuté poloze vytvářejí pod střední částí křídla jakousi kapsu, která zadržuje vzduch. Právě zde dochází ke vzniku tzv. statického vzduchového polštáře, díky němuž je tento stroj schopen vzlétat kolmo, volně se vznášet nad povrchem na jednom místě (jako vznášedlo) a rychle měnit směr letu. Pohon ekranoplánu typu „Type 751“ obstarávají tři pístové motory řady HS-6, z nichž dva zastávají funkci startovacích jednotek (HS-6E-1) a jeden funkci letové jednotky (HS-6A). Letový motor typu HS-6A se přitom nachází uvnitř gondoly, která je připevněna za pomoci vysoké nástavby z trubkové příhradoviny ke hřbetu trupu v oblasti přímo před ocasními plochami, a roztáčí jednu dvoulistou vrtuli v tažném uspořádání. Naproti tomu gondoly startovacích jednotek typu HS-6E-1 jsou vetknuty do náběžné hrany střední části křídla. Oba startovací motory roztáčejí prostřednictvím dlouhých hřídelí dvojici zaplášťovaných čtyřlistých tažných vrtulí. Jejich prstencovité pláště jsou přitom uchyceny za pomoci krátkých pylonů k oběma bokům přídě trupu v oblasti před pilotní kabinou. Na zadní části těchto plášťů, přímo za vrtulemi, se pak nacházejí regulační žaluzie. Za jejich pomocí je v průběhu vzletu vháněn vzduch pod křídlo (obdobné řešení jako v případě ruského typu Volga-2). Celkové uspořádání ekranoplánu „Type 751“ bylo nejprve, v roce 1995, důkladně prověřeno v aerodynamickém tunelu za pomoci několika zmenšených modelů. Tomu pak následovaly zkoušky vlečných modelů ve zkušebním bazénu a motorizovaných rádiem řízených modelů. Teprve až poté, v roce 1997, byla zahájena stavba vlastního prototypu. Kompletaci jediného prototypu ekranoplánu typu „Type 751“ přitom dostala na starost loděnice Shanghai Qiu Xin. Brány zmíněného podniku jediný prototyp ekranoplánu typu „Type 751“ opustil v roce 1998. Letové zkoušky tohoto stroje byly realizovány v letech 1999 až 2002 na jezeře Din Sah, které se nachází poblíž Shanghaie. Protože celý zkušební jediného prototypu ekranoplánu „Type 751“ sužovaly potíže se spolehlivostí dlouhých hřídelí propojujících startovací motory s příďovými vrtulemi, později byla do konstrukce tohoto stroje vnesena celá řada změn. Tou nejvíce zásadní se přitom stala instalace startovacích motorů přímo uvnitř prstencovitých vrtulových plášťů. Takto modifikovaný jediný prototyp ekranoplánu „Type 751“ přitom vešel ve známost jako „Type 751G“ a později obdržel též novou VOP a nové vnější části křídla.

Verze:

Type 751 – první výše popsaná modifikace ekranoplánu „Type 751“

Type 751G – pokročilá modifikace ekranoplánu „Type 751“ s odlišnou instalací startovacích jednotek a modifikovanou konstrukcí draku. Jediný exemplář tohoto modelu vznikl konverzí jediného exempláře ekranoplánu typu „Type 751“. viz. samostatný text

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

Type 751

 

Posádka:    dvě až čtyři osoby

Pohon:       dva pístové motory typu Zhuzhou HS-6E-1 s max. výkonem po 345 hp (startovací jednotky) a jeden pístový motor typu Zhuzhou HS-6A s max. výkonem 285 hp (letová jednotka)        

Kapacita:    12 až 18 osob

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,40 m 
Délka:   19,04 m
Výška: 5,20 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 8 100 kg
Max. rychlost: přes 130 km/h
Letová výška:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 18.8.2012