CAC Sky Wing (Tian Yi)

Strategický výškový bezpilotní vzdušný prostředek velkého doletu typu Sky Wing z dílny společnosti Chengdu Aircraft Corporation (CAC) korporace AVIC (Aviation Industry Corporation of China) vznikl jako nástupce bezpilotního prostředku typu WZ-5, který není ničím jiným, než bezlicenční kopií amerického UAV typu Ryan AQM-34N Firebee, jehož původ lze vystopovat v 60. letech 20. století. Svým vzezřením se tento stroj nápadně podobá americkému UAV typu RQ-4 Global Hawk. Je však menší a má kratší dolet. Trup čínského UAV typu Sky Wing má navíc zploštělý průřez v horizontální rovině a ostré „stealth“ okraje, které plynule přecházejí v šípové křídlo se značným rozpětím. Díky tomu má prostředek Sky Wing relativně malou efektivní radiolokační odrazovou plochu (RCS). Naproti tomu americký typ RQ-4 má trup s plochými boky a přímé křídlo. Po stranách zádě trupu UAV typu Sky Wing se nachází, obdobně jako u typu RQ-4, instalace motýlkových ocasních ploch s výrazným sklonem vně podélnou osu trupu. Mezi nimi je umístěna motorová gondola s oválným lapačem vzduchu v čele a kruhovou tryskou na zádi. Díky tomu jsou horké motorové plyny zastíněny zadní částí trupu a ocasními plochami, což částečně snižuje intenzitu demaskující IČ stropy. Instalace motoru nad trupem má navíc výhodu v tom, že jsou lopatky kompresoru, které lze považovat z hlediska RCS za výrazný demaskující prvek, skryty před elektromagnetickým zářením radiolokátorů PVO. Přední část hřbetu trupu tohoto stroje plynule přechází, obdobně jako u typu RQ-4, v mohutný zaoblený kryt antény satelitního komunikačního systému, za jehož pomoci lze získané informace předávat pozemním vyhodnocovacím stanovištím v reálném čase. Vzletové a přistávací zařízení UAV typu Sky Wing tvoří zatahovatelný tříbodový kolový podvozek příďového typu. Zatímco příďový podvozek se zatahuje (proti směru letu) do břicha špice trupu, hlavní podvozek se sklápí (směrem k podélné ose trupu) do rozšířené střední části křídla. Široká veřejnost se mohla s projektem UAV typu Sky Wing poprvé seznámit Airshow China 2006, která se konala v listopadu roku 2006 v Zhuhai. Zde byl vystaven jeho zmenšený model. Prototyp tohoto stroje byl dokončen v dubnu roku 2008. Rolovací zkoušky prototypu UAV typu Sky Wing se rozeběhly v září toho samého roku. Od vzletové dráhy se tento stroj poprvé odlepil na počátku roku 2009. Jakékoliv informace o současném stavu celého programu Sky Wing nejsou bohužel k dispozici.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  nejméně jeden prototyp

Uživatelé:  ?

 

 

Navádění:   inerciální + GPS

Pohon:        jeden dvouproudový motor neznámého typu         

Vybavení:   ? (užitečné zatížení tohoto stroje činí 650 kg)

                 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 25,00 m
Délka: 12,30 m
Výška: 5,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 7 500 kg
Max. rychlost: 750 km/h
Praktický dostup: 18 000 m
Max. dolet: 7 000 km
Vytrvalost: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 17.12.2016