Tengden TW328 (TB001) Twin-tailed Scorpion

Taktický bezpilotní vzdušný prostředek pro střední a velké výšky s velkou vytrvalostí (MALE/HALE) typu TW328 (původně známý jako TB001) z dílny společnosti Tengden slouží k vyhledávání, identifikování a označování pozemních cílů a ničení důležitých pozemních cílů za pomoci přesně naváděné munice. Kromě toho jej lze použít též k přepravě nákladu do nepřístupných oblastí. K tomu jsou určeny podvěsné výsadkové kontejnery, které jsou opatřeny padáky. Zmíněný stroj je řešen jako dvoumotorový hornoplošník se zdvojenou ocasní plochou. UAV typu TW328 má protáhlý vřetenovitý trup s vyvýšeným hřbetem na přídi. Zde se nachází instalace antény SATCOM. K břichu trupu tohoto stroje, v oblasti za šachtou příďového podvozku, je zase připevněno otočné kulovité pouzdro elektro-optického pozorovacího systému. Přímo za ním se nachází instalace hranatého krytu antény radiolokátoru s bočním vyzařováním. Přímé křídlo UAV typu TW328 je uchyceno k hřbetu střední části trupu a má značnou štíhlost a velké rozpětí. Ke spodní ploše křídla tohoto stroje jsou připevněny motorové gondoly. Pohon UAV typu TW328 obstarává dvojice pístových nebo turbovrtulových (?) motorů neznámého typu. Každý z nich přitom roztáčí jednu třílistou tažnou vrtuli. Zadní části křídelních motorových gondol tohoto stroje plynule přecházejí v nosníky ocasních ploch. Ocasní plochy UAV typu TW328 se sestávají ze dvou lichoběžníkových svislých ploch (SOP) a jedné obdélníkové vodorovné plochy (VOP). VOP přitom propojuje navzájem vrcholy SOP. Pod křídlem UAV typu TW328, vně motorových gondol, se nachází instalace dvou párů zbraňových závěsníků. Ke každému z nich lze připevnit zdvojené závěsníky a tím zvýšit počet závěsných bodů ze čtyř na osm. Vzletové a přistávací zařízení UAV typu TW328 tvoří zatahovatelný kolový podvozek příďového typu. Zatímco příďový podvozek se zatahuje (po směru letu) do břicha přední části trupu, hlavní podvozky se zasouvají (po směru letu) do útrob motorových gondol (nosníků ocasních ploch), v oblasti za motorovými sekcemi. Projekt UAV typu TW328 byl široké veřejnosti poprvé prezentován na výstavě 14. China-ASEAN Expo, která se konala mezi 12. a 15. zářím roku 2017. To byl tento stroj stále ještě znám jako TB001. In-natura byl ale UAV typu TW328 poprvé veřejně prezentován v listopadu roku 2018 na Airshow China 2018, která se konala v Zhuhai. Prototyp UAV typu TW328 se do oblak poprvé vydal dne 26. září 2017. Dne 26. prosince toho samého roku byl za pomoci tohoto stroje poprvé shozen padákem opatřený nákladový kontejner.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  nejméně jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Navádění:   inerciální + GPS

Pohon:       dva pístové nebo turbovrtulové (?) motory neznámého typu

Vybavení:   elektro-optický pozorovací systém neznámého typu (otočné kulovité pouzdro nacházející se břichu střední části trupu, přímo za příďovým podvozkem) a radiolokátor s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (hranatý kryt nacházející se břichu střední části trupu, přímo mezi kulovitým krytem elektro-optického systému a křídlem)

Výzbroj:     podvěsná výzbroj, přepravovaná na čtyřech křídelních závěsnících – protizemní řízené střely typu C-701K, CM-502KG, FT-8D, FT-9 a FT-10D a naváděné klouzavé pumy typu FT-7. Na křídelní závěsníky tohoto stroje lze ale umístit též výsadkové nákladové kontejnery.

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 20 m
Délka: 10 m
Výška: 3,3 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 2 800 kg
Max. rychlost: 280 km/h
Praktický dostup: 8 000 m
Max. dolet: 7 500 km
Operační rádius: 280* km
Vytrvalost: 45 h

 

 

* bez SATCOM, přes 3 000 km se SATCOM

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.12.2018