Xian ASN-207

Taktický bezpilotní vzdušný průzkumný systém typu ASN-207 z dílny Xian Aisheng Technology Group vznikl jako nástupce systému ASN-206. Primárně slouží pro monitorování pozemního bojiště a vyhledávání a sledování pozemních cílů, které se nacházejí ve vzdálenosti až do 600 km za bojovou linií. Z tohoto důvodu jsou jeho součástí hned dva typy bezpilotních prostředků s identickou konstrukcí draku. Zatímco ten první je nosičem vlastního průzkumného vybavení, ten druhý zastává roli vzdušné retranslační stanice, za jejíž pomocí jsou získané informace předávány pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase. Dále se bezpilotní průzkumný systém ASN-207 sestává z mobilní startovací rampy, mobilního řídícího stanoviště, mobilní datalinkové stanice s pomocnými přijímači (ty lze v případě potřeby umístit kdekoliv v terénu) a mobilního stanoviště předletové kontroly (jeho součástí je i údržbářská dílna a datový procesor, který spolupracuje s řídícím stanovištěm). Všechny tyto komponenty systému ASN-207 jsou přitom založeny na bázi terénního nákladního automobilu. Vlastní bezpilotní prostředek typu ASN-207 z koncepčního hlediska představuje prakticky přesnou aerodynamickou zvětšeninou staršího UAV typu ASN-206. Jde tedy o hornoplošník s poměrně krátkým hranatým trupem s účelovým vybavením v zaoblené špici a pístovým motorem, který roztáčí jednu dvoulistou vrtuli v tlačném uspořádání, v zádi. Zatímco vnitřní část přímého křídla tohoto stroje má konstantní hloubkou (až po nosníky ocasních ploch), hloubka vnějších částí se plynule zmenšuje směrem ke koncům. Instalace ocasních ploch v podobě dvou lichoběžníkových svislých ploch (SOP) přibližně v polovině výšky vzájemně propojených jednou obdélníkovou vodorovnou plochou (VOP) je umístěna na koncích štíhlých nosníků vybíhajících z odtokové hrany křídla. Zdvojená SOP prostředku ASN-207 se ale vyznačuje větší hloubkou a absencí malého „předkýlu“. Kromě toho nosníky ocasních ploch tohoto modelu obdržely výrazně štíhlejší profil a kruhový průřez (na místo hranatého). Zatímco v případě staršího typu ASN-206 jsou nosníky ocasních ploch uchyceny ke spodní ploše křídla, v případě tohoto modelu k horní ploše křídla. Dále lze UAV typu ASN-207 od modelu ASN-206 rozpoznat díky instalaci mohutného „hřibovitého“ krytu antény datalinku na hřbetu trupu v oblasti před křídlem. U některých strojů je ale na té samé pozici umístěna dvojice vysokých tandemově uspořádaných štíhlých antén. Ty pak doplňuje ještě dvojice identických antén nacházející se na horní ploše vnějších částí křídla. V tomto případě z největší pravděpodobností jde o provedení zastávající funkci vzdušné retranslační stanice. Specializované vybavení UAV typu ASN-207 v průzkumném provedení se sestává z denní CCD kamery, popř. IČ kamery, a laserového dálkoměru/značkovače cílů. Optiku těchto systémů přitom ukrývá otočná polokulovitá věžička, která se nachází na břiše trupu přímo za snímatelným příďovým krytem. Alternativně je tento stroj možné vybavit stanicí pro radiotechnický průzkum. Ke startu z mobilní rampy UAV typu ASN-207 využívá jeden vícenásobně použitelný prachový urychlovací raketový motor, který se umisťuje pod záď trupu. Přistává za pomoci padáku na jednoduchém pevném odpruženém lyžovém podvozku. Bezpilotního systému typu ASN-207 provozuje v nevelkém počtu PLA. Jeho existence je přitom známa od roku 2002.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  ČLR

 

ASN-207 (průzkumné provedení)

 

Navádění:   rádiové-povelové + inerciální

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu

Vybavení:   denní CCD kamera nebo IČ kamera a laserový dálkoměr/značkovač cílů (optiku těchto systémů ukrývá nevelký polokulovitý kryt nacházející se na břiše trupu v oblasti před náběžnou hranou křídla). Alternativně lze tento stroj vybavit stanicí pro radiotechnický průzkum. (hmotnost užitečného zatížení činí 100 kg)

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 9,30 m
Délka: 6,00 m
Výška: 2,10 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 480 kg
Max. rychlost: 180 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Operační rádius: 600 km
Vytrvalost: 16 hod

 

 

            ASN-207 (vzdušná retranslační stanice)

 

Navádění:   rádiové-povelové + inerciální

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu

Vybavení:   retranslační systém (hmotnost užitečného zatížení činí 30 kg)

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 9,30 m
Délka: 6,00 m
Výška: 2,10 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 410 kg
Max. rychlost: 180 km/h
Praktický dostup: 8 000 m
Operační rádius: 200 km
Vytrvalost: 16 hod

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 23.3.2012