Xian ASN-206

Taktický bezpilotní vzdušný průzkumný systém typu ASN-206 z dílny Xian Aisheng Technology Group je primárně určen pro monitorování pozemního bojiště, vyhledávání a sledování pozemních cílů, řízení dělostřelecké palby a pohraniční hlídkovou činnost. Může však sloužit též pro radiační průzkum, monitorování následků přírodních katastrof, pátrací a záchranné operace a kontrolování stavu ropovodů a vedení vysokého napětí. Sestává se z šesti bezpilotních vzdušných prostředků typu ASN-206, jedné mobilní startovací rampy, jednoho mobilního řídícího a vyhodnocovacího stanoviště, jednoho mobilního stanoviště předletové kontroly (jeho součástí je i údržbářská dílna) a jedné mobilní přenosové stanice. Až na přenosovou stanici, jejíž základem se stal mikrobus, jsou všechny tyto komponenty založeny na bázi terénního nákladního automobilu. Vlastní prostředek typu ASN-206 je řešen jako hornoplošník s poměrně krátkým hranatým trupem s účelovým vybavením v zaoblené špici a pohonnou jednotkou v podobě 51 hp pístového motoru typu HS-700, který roztáčí jednu dvoulistou vrtuli v tlačném uspořádání, v zádi. Zatímco vnitřní část přímého křídla tohoto stroje má konstantní hloubkou (až po nosníky ocasních ploch), hloubka vnějších částí se plynule zmenšuje směrem ke koncům. Instalace ocasních ploch v podobě dvou lichoběžníkových svislých ploch (SOP), které jsou přibližně v polovině výšky vzájemně propojeny jednou obdélníkovou vodorovnou plochou (VOP), se nachází na koncích štíhlých hranatých nosníků vybíhajících směrem dozadu z odtokové hrany křídla. Účelové vybavení UAV typu ASN-206 tvoří sestava černobílé a barevné CCD kamery, sestava tří barevných CCD kamer, sestava IČ kamer nebo laserový značkovač/dálkoměr. Optiku zmíněných systémů přitom ukrývá nevelká polokulovitá věžička s výškou 548 mm, průměrem 354 mm, zorným polem 360° a elevací +15°/-105°, která se nachází na břiše přídě trupu přímo za zaobleným snímatelným příďovým krytem. Dále je tento stroj vybaven datalinkem. Za jeho pomocí přitom lze získané informace předávat pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase. Alternativně je tento stroj možné vybavit stanicí pro vedení radioelektronického boje (REB) typu JN-1102. Ke startu z mobilní rampy UAV typu ASN-206 využívá jeden vícenásobně použitelný prachový urychlovací raketový motor, který se umisťuje pod záď trupu. Přistává za pomoci padáku na jednoduchém pevném odpruženém lyžovém podvozku. Vývoj bezpilotního průzkumného systému typu ASN-206 byl zahájen v roce 1994. Jeho produkce se rozeběhla v roce 1996. Bezpilotního systému typu ASN-206 provozuje v nevelkém počtu PLA. Široké veřejnosti se přitom poprvé představil v listopadu 1996 na China Airshow.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  ČLR

 

 

Navádění:   rádiové-povelové + inerciální

Pohon:        jeden pístový motor typu Xian HS-700 s max. výkonem 51 hp

Vybavení:   sestava černobílé a barevné CCD kamery, sestava tří barevných CCD kamer, sestava IČ kamer s pracovní vlnovou délkou 8 až 12 mikrometrů nebo laserový značkovač/dálkoměr (optiku těchto systémů ukrývá nevelký polokulovitý kryt nacházející se na břiše trupu v oblasti před náběžnou hranou křídla). Alternativně lze tento stroj vybavit stanicí pro vedení REB typu JN-1102 s pracovní frekvencí 20 až 500 MHz a schopností zachycovat, analyzovat, sledovat a rušit signál nepřátelské komunikace. (hmotnost užitečného zatížení činí 50 kg)

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 6,00 m
Délka: 3,80 m
Výška: 1,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 222 kg
Max. rychlost: 210 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Operační rádius: 150 km
Vytrvalost: 4 až 8 hod

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 23.3.2012