NPU ASN-105B

Taktický bezpilotní vzdušný průzkumný systém typu ASN-105B z dílny Northwestern Polytechnical University (NPU) vznikl jako přímý nástupce systému ASN-104, který slouží pro monitorování pozemního bojiště, vyhledávání a sledování pozemních cílů, řízení dělostřelecké palby a pohraniční hlídkovou činnost. Zmíněný systém se přitom sestává z šesti lehkých bezpilotních vzdušných prostředků typu ASN-105B, jedné mobilní startovací rampy, jednoho mobilního řídícího stanoviště založeného na bázi nákladního automobilu, jednoho mobilního stanoviště pro předletovou kontrolu palubních systémů založeného na bázi mikrobusu, jednoho mobilního stanoviště pro vyhodnocování pořízených fotografií (jeho součástí je i tzv. „tmavá komora“) a jednoho mobilního stanoviště pro vyhodnocování pořízených videozáznamů. Rádiovou aparaturu pro sledování a řízení bezpilotních prostředků typu ASN-105B přitom lze v případě potřeby z mobilního stanoviště sejmout a přenést kamkoliv do terénu. Vlastní bezpilotní prostředek systému ASN-105B po koncepční stránce vychází z bezpilotního prostředku staršího a méně výkonného systému typu ASN-104. Je však větší a těžší. Jde tedy o středoplošník s hranatým trupem, přímým křídlem a konvenčními ocasními plochami. Ty se přitom sestávají z jedné lichoběžníkové svislé plochy umístěné v ose hřbetu zádě trupu a dvou lichoběžníkových vodorovných ploch uchycených k bokům zádě trupu přibližně ve stejné rovině s křídlem. Zatímco křídlo staršího typu ASN-104 se kromě menšího rozpětí vyznačuje též plynule se zmenšující hloubkou směrem od kořenů ke koncům, hloubka křídla modelu ASN-105B je přibližně do poloviny rozpětí konstantní. Kromě toho vnější části křídla tohoto stroje obdržely mírné kladné vzepětí. Vzepětí vnitřních částí je pak přibližně nulové. Naproti tomu vzepětí křídla modelu ASN-104 je konstantní po celém rozpětí. Pohon bezpilotního letounu ASN-105B zajišťuje, stejně jako v případě jeho předchůdce v podobě typu ASN-104, jeden 30 hp pístový motor typu HS-510. Ten je přitom umístěn v přídi trupu a roztáčí jednu dvoulistou vrtuli v tažném uspořádání. Účelové vybavení UAV typu ASN-105 se sestává z fotoaparátu a TV zobrazovacího systému s nočním kanálem. Optiku těchto systémů přitom ukrývá nevelká polokulovitá věžička, která se nachází na břiše trupu v oblasti přímo před náběžnou hranou křídla. Dále je tento stroj vybaven datalinkem. Za jeho pomocí lze přitom získané informace předávat pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase. Ke vzletu z mobilní rampy bezpilotní prostředek typu ASN-105 využívá jeden vícenásobně použitelný prachový urychlovací raketový motor, který se umisťuje pod záď trupu. Přistává za pomoci padáku na jednoduchém pevném odpruženém lyžovém podvozku. První exemplář bezpilotního prostředku typu ASN-105B poprvé vzlétl v polovině 80. let. Jediným známým provozovatelem tohoto bezpilotního průzkumného systému se stala PLA.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  ČLR

 

 

Navádění:   rádiové-povelové + inerciální

Pohon:        jeden pístový motor typu Xian HS-510 s max. výkonem 30 hp

Vybavení:   fotoaparát a TV zobrazovací systém s nočním kanálem (optiku těchto systémů ukrývá nevelký polokulovitý kryt nacházející se na břiše trupu před náběžnou hranou křídla); hmotnost užitečného zatížení činí 40 kg

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 5,00 m
Délka: 3,75 m
Výška: 1,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 170 kg
Max. rychlost: 200 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Operační rádius: 150 km
Vytrvalost: 7 hod

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 23.3.2012