Informace pro návštěvníky

13.10.2016 15:36

aktualizován článek o vrtulníku typu Mi-28NM