Informace pro návštěvníky

26.03.2016 16:52

upraven článek o letounu Tu-214 (odlišnosti od předchozí verze)