Informace pro návštěvníky

13.03.2016 20:22

upraven článek o vrtulníku typu Mi-28N, přidánčlánek o vrtulníku typu Mi-28NM