Informace pro návštěvníky

10.03.2016 17:18

upraven článek o vrtulníku typu Mi-24 (PSV demonstrátor)