Informace pro návštěvníky

14.06.2015 10:40

aktualizován článek o vrtulníku typu Ka-226T.