Informace pro návštěvníky

22.03.2015 09:49

upraven článek o letounu typu Su-25 (doplněn název vyvíjeného nástupce tohoto stroje)