Informace pro návštěvníky

18.04.2014 20:56

upraven údaj o kódu "Fiddler C" v seznamu západních kódů.