Informace pro návštěvníky

20.11.2013 16:03

aktualizován článek o vrtulníku typu Mi-38