Informace pro návštěvníky

20.11.2013 14:37

upraven článek o vrtulníku typu Ansat a Ka-62 (TTD)