Informace pro návštěvníky

27.05.2013 18:58

upraven článek o letounu Jak-18T (údaje o palivovém systému)