Informace pro návštěvníky

28.04.2013 18:00

upraven článek o UAV typu La-17 (historie + model La-17)