informace pro návštěvníky230

29.09.2019 13:07

aktualizován článek o UCAV typu Suchoj Ochotnik