informace pro návštěvníky219

28.08.2019 16:43

aktualizován článek o UCAV typu Suchoj Ochotnik