informace pro návštěvníky16

22.06.2018 15:44

aktualizován článek letounu Tu-214PU-SBUS