informace pro návštěvníky

16.10.2011 18:02

upraveny články o řízených střelách typu KS-1 (AS-1) a KSR-2/-11 (AS-5) a letounu typu MiG KSK.