Informace pro návštěvníky

25.12.2017 10:15

aktualizován článek o čínském obojživelném letounu typu AG600