Informace pro návštěvníky

07.10.2017 15:15

aktualizován článek o vrtulníku typu Mi-28UB