Informace pro návštěvníky

22.01.2017 10:26

opraveny údaje ke kódům Firebar A a B, přidány kódy Backfire A mod.1 až 3 do přehledů kódů