Informace pro návštěvníky

11.11.2016 20:50

přidán kód GB-1 do přehledu západních kódů sovětské raketové techniky