Informace pro návštěvníky

23.08.2010 18:02

Pozměněny údaje ke kódům Flogger G a Flogger K v přehledu kódových názvů, který se nachází v přílohách.