informace pro návštěvníky 456

10.10.2021 20:30

přidán kód CH-AA-9 (PL-10) do přehledu západních kódů raketové techniky