Ch-41

foto: http://rbase.new-factoria.ru/

Typ:  taktická letecká protilodní řízená střela

Určení:  ničení hladinových plavidel s výtlakem menším než 20 000 t

Vyvinul:  Raduga

Verze:

Ch-41 – letecká modifikace střely typu Ch-41

3M80 (SS-N-22 Sunburn) – modifikace střely typu Ch-41 tvořící jednu z komponent lodního raketového komplexu typu P-80 Moskit. Ten byl přitom do výzbroje VMF zařazen v roce 1984.

Historie:  Letecká protilodní řízená střela typu Ch-41 není ničím jiný, než modifikací střely typu 3M80, která tvoří jednu z komponent lodního raketového komplexu typu P-80 Moskit do výzbroje VMF zařazeného v roce 1984. Střela typu Ch-41 vznikla na konci 80. let a výrobcem byla intenzivně nabízena od roku 1992 jako zbraň bojových letounů typu Su-33 (Flanker D) a Su-34 (Fullback). Výrobce této zbraně ale tehdy ještě neměl vyřešeno, jakým způsobem bude naváděna po odhození ze zbraňového závěsníku nosiče. Protože navíc šlo, díky velkým celkovým rozměrům a značné hmotnosti, o velmi nepraktickou zbraň, střela typu Ch-41 se nakonec neprosadila ani u VMF ani v zahraničí.

Uživatelé:  žádní

Nosič:  Su-33 (‘Flanker D’) - 1 ks a Su-34 (‘Fullback’) - 1 ks (v případě zahájení sériové výroby)

Naváděcí systém:  inerciální systém (autopilot) neznámého typu (navádění v počáteční a střední fázi letu) a pasivní-aktivní radiolokační samonaváděcí hlavice (navádění na odraz elektromagnetického záření naváděcí hlavice od cíle nebo na elektromagnetické záření emitované cílem) neznámého typu (navádění v koncové fázi letu); Střela typu Ch-41 je nejprve urychlena za pomoci prachového raketového motoru na rychlost řádu M=2. Po jeho úplném vyhoření, odhození a odkrytí čtveřice postranních lapačů vzduchu se zažehne letový náporový motor. V první fázi letu se střela typu Ch-41 pohybuje ve výšce 20 m nad vodní hladinou. Její řízení přitom obstarává autopilot. Přibližně ve vzdálenosti 50 km od cíle dochází k aktivaci aktivní (pokud cíl neemituje elektromagnetické záření) nebo pasivní (pokud cíl emituje elektromagnetické záření) RL samonaváděcí hlavice. Poté, co určí přesnou polohu cíle, se však vypíná. Současně dochází k poklesu letové hladiny na pouhých 7 m. Krátce před bezprostředním kontaktem s cílem je ale naváděcí hlavice opět aktivována. Zároveň se sníží výška letu na pouhé 3 m. Posledních 5 až 7 km od cíle navíc tato zbraň může vykonávat obranné úhybné manévry s přetížením až 15 g.

Pohon:  jeden letový náporový motor a jeden odhazovatelný startovací raketový motor na TPL

Bojová hlavice:  průbojně-trhavá o hmotnosti 320 kg

 

 

 

TTD:     
Délka: 9,39 m 
Průměr těla:   760 mm
Rozpětí stabilizátorů: 2,10 m
Startovací hmotnost: 3 950 kg
Max. rychlost: M=2,8
Dosah:  150 - 250 km

 

 

 

 

 Poslední úpravy provedeny dne: 15.10.2010